Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Hiperparatiroidi ve diabetes insipidus ile seyreden îdiopatik adrenal hiperplazi olgusu

Nur Şener, Sema Uçak, Tayyibe Saler, Emine Şatır, Yüksel Altuntaş

Primer hiperaldosteronizm nedenleri arasında aldosteron salgılayan adenom, aldosteron salgılayan karsinom ile bilateral adrenokortikal hiperplazi yer almaktadır. Adrenokortikal hiperplazi vakalarının %25-35’ini teşkil eden idiopatik hiperaldosteronizmde adrenal kortekslerin makroskopik olarak normal, veya mikro ve makronodüllü, ya da mikroskopi ile hiperplazik oldukları gösterilmiştir. Biz hu olgu sunumumuzda 2 yaşından itibaren dirençli hipopotasemi tablosuyla seyreden ve bunun neden olduğu metabolik alkaloza bağlı iyonize kalsiyum düşüklüğü sonucu oluşan sekonder hiperparatiroidi ve yine hipopotasemiye bağlı nefrojenik diabetes insipiduslu vakayı irdeledik

Anahtar Kelimeler:

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni