Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Ventriküloperitoneal şant enfeksiyonla olgularımız

Leyla Telhan, Umut Zubarioğlu, Lalız Esin Kadıoğlu, Metin Uysalol, Ayşe Palanduz

Amaç: Bu çalışmada ventriküloperitoneal şant enfeksiyonu tanısıyla izlenen olgulara ait bulguların sunulması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2005-1 Nisan 2007 tarihleri arasında ventriküloperitoneal şant enfeksiyonu tanısı ile yatırılan 16 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 6’sı erkek (% 38), 10’u kızdı (% 62); yaş ortalaması 6.2 aydı (0.5-26 ay). 13 olguda doğumsal, 3 olguda edinsel nedenlerle hidrosefali gelişmişti. Enfeksiyonun ortaya çıkma zamanı ortalama 132.5 gündü (7-720 gün). 15 olguda (% 94) ateş ve huzursuzluk, 6 olguda (% 38) beslenme bozukluğu, 4 olguda (% 25) konvülziyon, 3 olguda (% 19) baş çevresinde büyüme ve 1 olguda (% 6) ciltten BOS sızıntısı mevcuttu. 2 hastanın (% 13) kan kültüründe, 6 hastanın (% 38) BOS kültüründe metisiline dirençli koagülaz negatif stafilokok üremişti. Hastanede yatış süresi ortalama 77.4±72.9 gün, ölüm oranı % 25 idi.

Sonuç: Ventriküloperitoneal şant enfeksiyonu mortalité ve sekel riski yüksek olan; uzun sürede ve güç tedavi edilebilen bir durumdur. Risk faktörlerinin varlığında erken tanı ve uygun tedavi ile sonuç yüz güldürücü olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hidrosefali, ventrikiilperitoneal şant enfeksiyonu

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni