Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Otoimmun büllü dermatozlarda demografik ve klinik özellikler

Koray Özkan, İlknur Kıvanç Altunay, Adem Köşlü

Amaç: Otoimmün büllü dermatozlar (OBD) genetik zeminde gelişen, vezikül ve büllerle seyreden , morbidite ve mortalitesi yüksek hastalıklardır. Bu dermatozlar, demografik ve klinik özellikler açısından farklılıklar göstermekte, tanısal ve tedavi zorlukları yaratmaktadır. Amacımız OBD’li hastalarda klinik, demografik özelliklerin araştırılması ve bulguların belgelendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Ocak 1997 -Ocak 2007 tarihleri arasında kliniğimizde yatarak tedavi gören OBD’li hastaların epikriz ve genel arşiv dosyaları incelendi. Demografik özellikler, klinik bulgular kaydedilerek literatür gözden geçirildi.

Bulgular: Çalışmaya toplam 79 OBD hastası alındı, (yaş or¬talaması 52.96, kadın/erkek, 50/29) .En sık OBD Pemfigus Vulgaris (PV, %49,36), en nadir OBD . Pemfigus Herpetiformis ve Lineer IgA dermatozu (%1,26) idi. PV hastaları orta-lama 34,2 günle en uzun yatış süresine sahipti. En sık anatomik tutulum yeri gövde arka yüz lokalizasyonuydu. (% 60). Oral mukozal lezyonlar en sık PV’ de görüldü.. Tanı almadan önce ortalama yakınma süresi en uzun olan hastalık, 89,16 ay ile Pemfigus Vejetans idi.

Sonuçlar: Bulgularımız literatürle benzerlik göstermekteydi.

Anahtar Kelimeler: Otoimmün büllü dermatoz, pemfigus vulgaris, büllöz pemfigoid

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni