Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Brusellozise bağlı subakut tiroidit olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi

Abdulkadir Küçükbayrak, Mustafa Yıldırım, Davut Özdemir, Rezan Gergin, Ertuğrul Güçlü

Brusellozis dünyada yaygın olarak görülen zoonotik bir hastalıktır. Hastalık birçok sistemi tutmakla birlikte tiroid bezi tutulumu nadirdir. Tanı; brusellozise ait klinik bulguları olanlar kişilerde standart tüp aglütinasyon testiyle (endemik olmayan yerlerde >1/160, endemik yerlerde >11320 veya >1/640) ve/veya kan, diğer doku veya vücut sıvılarından Brucella spp.’nin izole edilmesiyle konulur. Standart tüp aglütinasyon testinin negatif olması durumunda; uygun klinik bulguların varlığında Brusella Ig M antikorlarının pozitif olmasıyla da tanı konulabilir. Bu yazıda, subakut tiroidit tanısıyla takip edilen 19 yaşında bir bayan hasta sunulmuştur. Brusellozise bağlı subakut tiroidit tanısı; klinik bulgular, tiroid fonksiyon testlerinin, tiroglobülin ve tiroglobülin antikorlarının yüksekliği, Brusella Ig M antikorlarının pozitif bulunması ve tiroid sintigrafisi ile konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Brusellozis, subakut tiroidit, Brusella Ig- M pozitifliği

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni