Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Çocuk enfeksiyon hastalıkları servisinde izlenen meningokoksemili olgularımızın değerlendirilmesi

Metin Uysalol, Laliz Kadıoğlu, Umut Zubarioğlu, Ezgi Paslı, Leyla Telhan, Feyzullah Çetinkaya

Amaç: Meningokoksemide görülen mortalite ve morbidite oranlarının, hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuar özellikleriyle bağlantısını retrospektif olarak değerlendirmektir.

Araç ve Yöntemler: Ocak 2004 ile Aralık 2006 tarihleri arasında meningokoksemi tanısı ile yatan 17 hastanın epidemiyolojik, klinik, laboratuar ve prognozları hastane kayıtlarından gözden geçirildi.

Bulgular: Hastaların çoğu yaz mevsiminde başvurdu (%52,9). Bir hasta öldü ve ölen hasta 0-2 yaş grubundaydı. On hastada meningokokal menenjit (%58,8), 7 hastada sadece meningokoksemi (%41,1) vardı. Üç. hastada trombositopeni, 8 hastada koagülopati saptandı. Trombositopeni ve koagülopatinin beraber olduğu 3 hastanın 2’si ve lökopenisi (<5000/mm3) olan 3 hastanın 2’ si Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ)’ne sevk edildi. Bütün hastaların tedavisi bulguların ortaya çıkmasının ilk 24 saatinde başlandı.

Sonuç: Halen meningokoksemide erken tanı, uygun antibiyotik ve agresif destek tedavileri önemini korumaktadır. Meningokokal hastalık şüpheli olgularda dikkatli bir klinik değerlendirme sonrasında tedavinin hızlı ve agresif bir şekilde başlanması ve gereğinde YBܒne transferi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Meningokoksemi, erken tanı, tedavi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni