Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Primer prostat lenfoması olgu sunumu

Özlem Maral, Didem Karaçetin, Öznur Aksakal, Oktay İncekara

Amaç: Prostat lenfoması nadir görülen malign hastalıktır.

Metod/Sonuçlar: 60 yaşında erkek hasta prostatizm semptomları ile üroloji kliniğine müracaat etmişti. TUR- biopsi sonucu primer prostat lenfoma tanısı konuldu. Radyasyon Onkolojisi Kliniğine yönlendirilen hastaya 6 kür CHOP kemoterapisi ardından eksternal Radyoterapi primer bögeye uygulandı. 1 yıl sonra inguinal lenf nodu metastazı saptandı. Ve kür 2. seri kemoterapi olarak VEBEP rejimi uygulandı. Hasta halen kliniğimizde takip edilmektedir.

Tartışma: Primer prostat lenfoma görülme yaşı literatürde 57 olarak bildirilmiştir. Klinik olarak; prostatizm semptomları, renal yetmezlik bulguları, obstrüktif üropati, astenia, kilo kaybı, anoreksi görülebilir. PSA düzeyinintanı ve takipte önemi yoktur. Histolojik tanı prostat biopsisi ile konulmaktadır. Ultrasonografı ve CT tanı ve takipte çok önemlidir. Tedavide, TUR veya retropubik prostatektomi sonrası, kemoterapi ve radyoterapi kullanılır.

Anahtar Kelimeler: Prostat lenfoma, kemoterapi, radyoterapi, TUR

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni