Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Uzun süre kalan üreteral stentin geç dönem ciddi komplikasyonu: Mesane taşı ve böbrek kaybı

Murat Can Kiremit, Bahadır Ermeç, Ayhan Dalkılıç, Nurettin Cem Sönmez, Serdar Arısan, Erbil Ergenekon

Çift J üreter stentler uzun süredir rutin üroloji pratiğinde kullanılmakla beraber son dönemde kullanım endikasyonlarının genişlemesine paralel olarak komplikasyon oranları da artmaktadır. Bu komplikasyonlar içerisinde en ciddi olanlarından biri stentlerin kalsifiye olması, kireçlenmesidir (enkrustasyon). Bu makalede sağ lomber ağrı, disüri, pollaküri ve makroskopik hematüri şikayeti ile polikliniğimize başvuran 37 yaşındaki erkek hastanın anamnez, fizik muayene ve tetkikler sonucu uzun süre kalmış çift J üreter stentin enkrustasyonuna bağlı sağ afonksiyone böbrek ve mesane taşı olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Üreteral stent, komplikasyon, enkrustasyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni