Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Şişli Etfal Hastanesi 2000-2006 yılı AntiHIV test sonuçlarının değerlendirilmesi

Banu Bayraktar, Emin Bulut, Hatice Erdoğan

Amaç: Bu çalışmada 03.04.2000 - 24.11.2006 yılları arasında lab or atuv arımızda Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ile elde edilen AntiHIV pozitiflik oranları ve bu pozitifliklerden ne kadarının Western blot (WB) ile doğrulanabildiğinin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Çalışma laboratuar kayıtlarından retrospektif olarak yapılmıştır. HIV infeksiyonu yönünden 82304 serum örneği, her seferinde tek bir kit kullanılmak kaydıyla, sırasıyla Innogenetics HIV 1-2 , Vironostika HIV Uni-Form II Ag/Ab (Biomerieux), AxSYM HIV-11210* [MEIA (Mikropartikül Enzim İmmuno Assay) Abbott], Architect HIV Ag/Ab Combo (Chemiflex teknoloji, Abbott) ELISA kitleri He test edilmiştir. Pozitif çıkan serum örnekleri WB doğrulama testi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Epidemiyoloji Şubesine gönderilmiş ve buradan alınan sonuçlar bildirilmiştir

Bulgular: Altı yıllık süre içinde toplam 82304 serum örneğine AntiHIV ELISA testi uygulanmıştır. ELISA ile pozitif bulunan 80 seruma WB yapılmıştır. 80 örneğin 50 si WB ile negatif sonuç verirken, 30’unun pozitifliği WB ile doğrulanmıştır.

Sonuçlar: AntiHIV ELISA testi HIV infeksiyonu taramasında kullanılan güvenilir bir test olmakla birlikte, ELISA ile pozitif çıkan sonuçların WB ile doğrulanması şarttır.

Anahtar Kelimeler: AntiHIV ELISA, western blot

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni