Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Sinovyanın villöz lipomatöz proliferasyonu (Lipoma arborescens)

Fevziye Kabukçuoğlu, Yavuz Kabukçuoğlu, Nedim Polat, Damlanur Sakız, Raffi Armağan, Ünal Kuzgun

Amaç: Lipoma arborescens sinovyanın villöz lipomatöz proliferasyonudur. Genellikle diz ekleminin suprapateller bölgesini tutan nadir bir lezyondur. Bu çalışmada lipoma arborescens olguları klinik, histopatolojik ve ayırıcı tanı özellikleri ile ele alınmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde lipoma arborescens tanısı verilerek tedavi edilen 11 hasta değerlendirmeye alınmıştır. Beş olgu biyopsi sonrası, dört olgu ise doğrudan sinovektomi ile tedavi edilmiştir. İleri derecede artrozlu iki olguda total diz protezi uygulanmıştır. Biyopsi ve operasyon materyalleri histopatolojik olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hastaların onu kadın biri erkek olup yaş ortalama¬sı 55.3 idi. Ortalama beş yıldır mevcut olan dizde tekrarlayan şişlik ve ağrı şikayetleri ile başvurmuşlardı. Altısı sağ, beşi sol dizde lokalize idi. Düz grafilerde iki olguda ileri derecede altı olguda hafif derecede artroz bulgusu görüldü. Histopatolojik incelemede villöz proliferasyon gösteren matur yağ do¬kusu ile infiltre sinoviyal doku görüldü. Bir olguda altı ay sonra nüks nedeni ile subtotal sinovektomi uygulandı. Diğer olguların ortalama 4 yıllık takibinde nüks görülmedi.

Sonuçlar: Erişkin yaşta tekrarlayan sinovit şikayeti ile başvuran hastalarda lipoma arborescens göz önünde bulundurulmalıdır. Nüks ihtimali düşük olan bu lezyonun tedavisi sinovektomidir.

Anahtar Kelimeler: Lipoma arborescens, sinovya

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni