Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Lomber radikülopati bulguları olan hastalarda klinik, mrg ve emg ilişkisi

Beril Özcan, Füsun Şahin, Tuğçe Balcı, Figen Yılmaz, Banu Kuran

Amaç: Bu çalışmanın amacı lomber disk hernisi olan hastalarda klinik bulgular ile lomber manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve alt ekstremite elektromyografik (EMG) inceleme yöntemlerinin ilişkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde yatarak tedavi görmüş MRG ve EMG‘leri mevcut 34 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalarda femoral germe ve düz bacak kaldırma gibi sinir germe testlerinin pozitifliği ile birlikte en az bir nörolojik araz varlığının işaret ettiği klinik seviye ile, MRG ve EMG’nin gösterdiği seviyenin uyumu incelendi. Hastalar klinik olarak kesin radikülopati (sinir germe testi pozitifliği ve en az bir nörolojik araz varlığı) ve olası radikülopti (sinir germe testi pozitifliği veya bir nörolojik araz varlığı) grubu olarak 2 gruba ayrıldı.

Bulgular: Hastalarımızda klinik seviye ile EMG uyumu %70 ve klinik seviye ile MRG uyumu oranları eşitti %65 idi. Aynı seviye için EMG ile MRG uyumu oranı ise %53 idi. Kesin radikülopati tanımlamasına uyan 18 hastanın %88’inde muayene bulguları ile EMG uyumlu iken, MRG uyumu %77 oranında idi. Bu hasta grubunda hem EMG hem MGR uyumu oranı %66 bulundu. Olası radikülopati grubunda klinik bulgular ile EMG uyumu oranı %75, klinik bulgular ile MRG uyumu %62 idi. Hem EMG hem MRG uyumu oranı da %56 bulundu.

Sonuç: Açık radikülopati semptomları olan hastalarda yardımcı tanısal tetkikler yüksek oranda radikülopati varlığını doğrulamıştır. MRG ve EMG lomber radikülopati değerlendirmesinde halen muayeneyi tamamlayıcı tetkikler olarak kabul edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Lomber Radikülopati, EMG, MRG, Klinik tanı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni