Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Nonmetastatik ve metastatik meme kanserli hastalarda serum ferritin, c- reaktif protein, demir ve total demir bağlama kapasitesi düzeylerinin tanısal değeri

Berna Aslan, Fatma Turgay, Şebnem Ciğerli, Nihal Yücel Nezaket Eren, Emel Yorgancı

Amaç: Çalışmamızda metastazlı ve metastazsız meme kanserli kadınlarda demir (Fe), Total demir bağlama kapasitesi (TDBK), ferritin ve C-reaktif protein (CRP) düzeylerini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla yaşları 30-77 arasında 20 metastazsa, 20 metastazlı, 40 meme kanserli kadın hasta ve 20 kişilik kontrol grubu, çalışmaya alındı. Ferritin, demir, TDBK seviyelerine Hitachi 717 otoanalizöründe, CRP düzeylerine nefelometrede bakıldı.

Bulgular: Serum ferritin düzeyi kontrol grubunda (grup 1) ortalama 60.60 ng/ml, non-metastatik kanserli hastalarda (grup 2) 59.55 ng/mL olarak bulundu ve iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.9). Buna karşılık, metastatik kanserli hastalarda (grup 3) 427.25 ng/ml olup, grup 3 ile grup 1 ve grup 2 arasında anlamlı bir fark bulundu (p<0.001, p<0.001). Serum demir düzeyi ortalama değeri grup 1‘de 65.75 pgldl, grup 2‘de 83.40 pg/dl, grup 3‘de ise 66, 0 pg/dl olup, grup 3 ile grup 1 ve grup 2 arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0, 9, p>0, 1). Serum TDBK düzeyi ortalama değeri grup l’de 302.15 pg/dl, grup 2’de 366.20 pgldl olup iki grup arasında anlamlı bir fark bulundu (p<0. 001), grup 3’de ise 312.75 pg/dl olup, grup 3 ile grup 1 arasında anlamlı bir fark bulunamazken (p:0.3-0.5), grup 2 ile arasında anlamlı bir fark bulundu (p<0.02). CRP düzeyi ortalama değeri grup 1 de 0.75 mg/l, grup 2 de 2.20 mgtl olup, iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.3) grup 3‘te ise 42.25 mg/l olup, grup 3 ile grup 1 ve grup 2 arasında anlamlı bir fark bulundu (p<0.001).

Sonuçlar: Metastazlı hasta grubunda serum CRP, TDBK ve ferritin düzeylerinin kontrol ve non-metastatik hastalara göre daha anlamlı şekilde yükseldiğini bulduk.

Anahtar Kelimeler: Demir Total demir bağlama kapasitesi, ferritin ve C-reaktif protein.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni