Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Apert sendromunda anestezi indüksiyonu ve idamesinde sevofluran uygulaması

Hakan Erkal, Esra Onuray, Yaman Özyurt, Zuhal Arıkan

Apert sendromu kraniyosinostoz, maksiller hipoplazi ve sindaktili ile karakterize, beraberinde kardiak, gastrointestinal, genitoüriner ve merkezi sinir sistemi patolojilerinin görüldüğü konjenital bir hastalıktır. Apert sendromu’ lu pediatrik olgulara, sıklıkla ortopedik ameliyatlar için genel anestezi uygulanır. Bu makalede, Apert sendromu tanısı konulmuş 3 aylık kız olguda larengeal make (LMA) ile genel anestezi uygulamamızı sunduk. Anestezi indüksiyonu, % 1-8 sevofluran ve fentanil (1 mkg.kg-1), hava yolu larengeal maske, anestezi idamesi % 40 nitroz oksit-oksijen karışımı ve % 1-3 sevofluran ile sağlandı. Gerek indüksiyon, gerekse idamede herhangi bir sorun gelişmedi.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, Apert sendromu, komplikasyon, sevofluran

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni