Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Apendiks mukoselinde radyolojik görüntüleme: İki apendiks mukosel olgusu

Alper Özel, Ozan Karatağ, Gülden Yenice, Can K. Çalışkan, Muzaffer Başak

Apendiks tümeninde anormal mukus birikmesi sonucu kistik bir kitle şeklinde görülen apendiks mukoseli nadir bir antitedir. Apendektomi spesinıenlerindeki mukosel insidansı %0.25’dir. Apendiks mukoselinin preoperatif tanısının konulması, cerrahi sırasında rüptiir ile psödomiksoma peritonei gelişebilmesi ve malign transformasyon sürecinin önceden belirlenmesi açısından önemlidir. Biz bu olgu bildirisinde; apendiks mukosel olgusunun tanısının konulmasında, ultrasonografı ve bilgisayarlı tomografi bulgularının sunulmasını ve bu görüntüleme yöntemlerinin onu taklit eden durumlardan ayırt edilmesindeki rolüne değinmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Apendiks, mukosel, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni