Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - İstanbul’da bir kabakulak epidemisi sırasında saptanan olguların bazı özellikleri

Mutlu Terzioğlu, Günseli Bozdoğan, Fügen Pekün, Abdülkadir Göğremiş, Feyzullah Çetinkaya

Amaç: Bu çalışmanın amacı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne parotis lojunda ağrılı şişlik şikayeti ile başvuran ve kabakulak tanısı alan çocuklarda kabakulak infeksiyonunu çeşitli yönleri ile değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Çocuk Acil Polikliniği’ne 2 Temmuz 2004-30 Temmuz 2004 tarihleri arasında parotis lojunda ağrılı şişlik ve ateş şikayeti ile başvuran ve kabakulak tanısı alan 105 çocuk alındı. Çalışmaya alınan çocukların ayrıntılı öyküsü alınarak fizik muayeneleri yapıldıktan sonra ilki başvuru tarihinde, İkincisi bir hafta sonra olmak üzere toplam 2 kere venöz kan örneği alındı ve amilaz ve lipaz düzeyleri çalışıldı.

Bulgular: 105 hastanın 95’inin (%90.5) Sağlık Bakanlığı’nın aşılama programına göre aşılandığı, 10’unun (%9.5) ise bu programa uymadığı saptandı. 10 çocuğa (%9.5) kabakulak aşısı yapılmış iken, 95’i (%90.5) kabakulak aşısı ile aşılanmamıştı. 45 çocuğun (%42.9) kardeşinde geçirilmiş kabakulak öyküsü var iken, 60’ında (%57.1) kardeşinde geçirilmiş kabakulak öyküsü yoktu. 105 hastanın 102’sinde (%97.1) infeksiyon anında amilaz düzeyi yüksek olup, 1 hafta sonra alınan kontrolde amilaz düzeyinde anlamlı düşüklük saptandı. Yüksek lipaz düzeyleri sadece 8 hastada (%7.6) saptandı.

Sonuç: Kabakulak hastalığı ülkemizde hala oldukça sık görülmektedir. Kabakulak enfeksiyonu ve enfeksiyona sekonder gelişebilecek komplikasyonlara engel olmak üzere kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısının ülkemizdeki rutin aşılama programında yer almasının gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler:

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni