Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Konjenital adrenal hiperplazide testiküler adrenal rest doku: Tanı ve tedavinin takibinde ultrasonografinin yeri

Can K. Çalışkan, Alper Özel, Nihal Memioğlu, A. Şenol Çelebi, Ahmet M. Halefoğlu, Zeki Karpat

Konjenital adrenal hiperplazi (KAH), adrenal steroidlerin yapımındaki enzimatik defcktdeıı, en sık da 21- hidroksilaz enzim eksikliğinden kaynaklanır. Bu enzim eksikliği azalmış kortizol yapımına ve hormon ara ürünlerinin birikmesi, and rojenik etkilere neden olur. Biz bu olgu bildirisinde, prepubertal dönemde manifest hale yelmiş olan KAH‘ lı bir olgunun tanısındaki ultrasonografi bulgularını sunmayı ve tedavinin takibinde ultrasonografinin önemli rolüne değinmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Konjenilal Adrenal Hiperplazi, Ultrasonografi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni