Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Prostatta endometrioid adenokarsinom

Damlanur Sakız, Banu Yılmaz, Ayşim Özağarı, Fevziye Kabukçuoğlu, M.İhsan Karaman

Prostat spesmenlerinin incelenmesinin artmasıyla prostat hipertrofisi nedeniyle operasyon uygulanan olgularda insidental karsinom yakalama oranı da artmıştır. Prostatın endometrioid adenokarsinomu ise prostat tümörleri arasında oldukça nadir görülen bir formdur. Benign prostat hipertrofisi nedeniyle öpere edilen bir hastanın prostat spesmeninde insidental olarak endometrioid tip adenokarsinom tespit edildi. Tümör, immmunhistokimyasal olarak prostat spesifik antijen (PSA) ile pozitif boyanma gösterdi. Daha önceden prostatın endometrioid karsinomunun Müllerian orijinli olduğu kabul edilmesine rağmen günümüzde pek çok çalışma bu karsiııomun primer duktus kaynaklı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Prostat, endometrioid adenokarsinom

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni