Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Erkeklerde kemik yoğunluk ölçümü değerleri

Figen Yılmaz, Füsun Şahin, Hülya Akbaş, Serap Dalgıç Yücel, Emel Deniz, Cem Erçalık, Banu Kuran

Amaç: Osteoporoz clışı nedenlerle hastanemize başvuran erkeklerde kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümlerini irdelemek.

Gereç ve Yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği’ne başvuran erkek hasta ve/veya yakınlarına lomber (L2-4) vefemur boyım bölgelerinden DEXA yöntemiyle kemik yoğunluk ölçümleri yapıldı. Hastalar sekunder osteoporoz nedenlerini dışlamaya yönelik sorgulandı.

Bulgular: Çalışmaya sekunder osteoporoz nedenleri ekarte edilen 180 kişi alındı. Hastalar dekadlara göre gruplara ayrıldı. 20-29 yaşlarda 38, 30-39 yaşlarda 34, 40-49 yaşlarda 29, 50-59 yaşlarda 31, 60-69 yaşlarda 27 ve 70-79 yaşlarda 2/ kişi mevcuttu. Osteoporoz ve osteopeni tanıları Dünya Sağlık Örgütü konsensüsünü göre konuldu. 20-29 yaş hastalarda %7,9, 30-39 yaşlarda %3, 40-49 yaşlarda %I3,8,50-59 yaşlarda %/9,4, 60-69 yaşlarda %7,4 ve 70-79 yaşlarda %38,l oranlarında osteoporoz tespit edildi. Bu de kodlarda osteopeni oranlan sırasıyla % 39,5, %47,l, %31, %51,6, %44,4 ve %33,3 saptandı.

Sonuç: Erkeklerde özellikle femurda KMY’nin yaşla birlikte gittikçe azaldığı, lomberde ise en kötü KMY değerinin 50-59 yaşları arasında bulunduğu, ancak erken yaşlarda da osteopeninin başladığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erkekler, osteoporoz, kemik mineral yoğunluğu

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni