Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Kromonişi ve lunula renklenmesinin sıklığı

Ilteriş Oğuz Topal, Gonca Gokdemır, Adem Köşlü

Giriş ve Amaç: Tırnakta renk değişiklikleri (kromonişi) pek çok dermatolojik veya sistemik hastalığın tanısını destekleyen yardımcı bir bulgudur. Literatürde kromonişi ile ilgili olgu bildirileri mevcuttur ancak, kromonişinih sıklığı ve etyolojisiyle ilgili çalışmalar bulunmamakladır. Bu çalışmada polikliniğimize başvuran hastalarda kromonişi ve hamladaki renk değişikliğinin sıklığını araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Açık ve randomize yapılan çalışmamıza Ocak 2005 ve Mart 2005 aykırında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji polikliniğine başvuran 1627 hasta randomize olarak alındı. Bunların arasından tırnağında renk değişikliği olan hastaların tum tırnakları muayene edildi. Yaş, cinsiyet, tırnak rengi ve şekli ile ilgili özellikler kaydedildi ve fotoğraf çekildi.

Bulgular: Çalışmaya alman 1627 hastanın 538’inde kromonişi saptandı (%20,7). Kromonişiye neden olan en sık üç renk değişiklikleri sırasıyla sarı renk (%47,3), beyaz renk (%25,l) ve kırmızı renk (%I5,6) olarak saptandı. Kromonişiye neden olan en sık üç hastalık ise onikomikoz (%42,3), lökonişi (%25,l) ve kınaya bağlı (%I5,3) renk değişikliği olarak bulundu.

Sonuç: Kromonişi farklı etyolojik faktörlere bağlı oluşmaktadır. Tırnakta renk değişiklikleri sistemik ve dermatolojik hastalığın bir göstergesi olabilir. Bu nedenle hastalardan detaylı anamnez alınmalı ve dikkatli muayene yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kromonişi, lökonişi, tırnak diskolorasyonu, onikomikoz

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni