Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Metastatik over karsinomu

Atıf Akyol, İnci Davas, Ahmet Varolan, Eser Ağar, Ali Yazgan, Başak Baksu, Ayşiın Özağar, Can Çalışkan

Amaç: Preoperatif primer över karsinomu tanısı almış, postoperatif patolojik incelemede tanının verifiye edilmesine rağmen cerrahi ekplorasyonıımuza dayanarak patolojik ileri tetkik talebimizin neticesinde meme karsinomu metastazı saptadığımız olgunun irdelenmesini amaçladık.

Olgu: Kırkbir yaşında virgo lıasta karında şişlik şikayeti ile interne edildi. Yapılan incelemeler sonucunda hilateral, tüm batını dolduran, sol id komponcntli kistik kitle saptandı. Primer över karsinomu ön tanısı ile hasta öpere edildi. Eksplorasyonumuzda vakanın primer değil metastatik över karsinomu olabileceğini düşündük. Patoloji kliniğinden ileri tetkik talep ettik. Bunun sonucunda vakanın meme karsinomunun övere metastazı olduğunu tespit ettik.

Sonuç: Metastatik över karsinomu primer forma göre daha nadir görülmesine ve patolojik ön tanının primer över karsinomu olmasına rağmen patolojik ileri tetkik ısrarımız sonucunda vakarını metastatik över karsinomu tanısını almasında cerrahi eksplorasyonıın ve klinik deneyimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurgulamış olduk.

Anahtar Kelimeler: Över, Karsinom, Meme, Metastaz

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni