Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Küçük hücreli dışı akciğer kanserine eşlik eden bilateral dev sürrenal metastazı

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Abdullah Soydan Mahmutoğlu, Nuran Yılmaz, Ayşe Deniz Kahraman, Zeki Karpat

Sürrenal gland, primer akciğer kanseri metastazlarının sıklıkla görüldüğü organlardan biridir. Sürrenal metastazlarının çoğu tek taraflı olmakla birlikte tüm akciğer kanserli hastaların % 10’ unda bilateral sümrcnal metastazı görülebilir ve bunların % 2-3’iine küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanı¬sıyla aynı anda tanı konulabilir. Sekonder tümörler sürrenal glandın yapısını ve fonksiyonunu bozabilir ve hasta için hayatı tehdit edici bir durum olan sürrenal hemorajiye yol açabilir. 54 yaşında sırt ağrısı ve öksürük şikayetleri ile başvuran erkek hastanın yapılan ilk tetkikleri sonucu belirgin anemi, sol akciğer hiler bölgede spiküle konturlu kitlesel lezyon ve her iki sürrenal glandda büyiik ve heterojen yapıda muhtemelen hemorajik ve nekrotik alanlar içeren kitleler saptandı. Yapılan hiopsi sonucu akciğerdeki kitlenin primer adenokarsinoma olduğu anlaşıldı.Hasta kemoterapiye başlandıktan bir hafta sonra sürrenal yetmezliğe bağlı olarak kaybedildi. Intratümöral hemoraji sürrenal metastazların nadir fakat hayatı tehdit eden bir komplikasyonu olup tanı konulmasının hemen akabinde tedaviye başlanılmasını gerektirir. Sürrenalektominin mümkün olmadığı durumlarda metastatik hastalık durumunda olduğu gibi kombine kemoterapi uygulanılmalıdır. Uygun kemoterapötik tedavi rejiminin seçilebilmesi için doğru tanının elde edilmiş olması önemlidir.

Anahtar Kelimeler:

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni