Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Erkeklerde genital dermatoz görülme sıklığı ve dağılımı

Özgür Yürüker, Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü

Amaç: 18 yaş üstü erkeklerde genital dermatoz sıklığı ve dağılımını tespit etmekti.

Materyal ve Metod: Dermatoloji polikliniğine muayene için yelen 514 erkek hastanın genital bölge muayeneleri yapıldı. Mevcut dermatozlar primer ve sekonder genital dermatoz olarak sınıflandırıldı.

Bulgular: Toplam 171 hastada (%33.26) ISO genital dermatoz saptandı. Bunların %72,77 si primer, % 27,22‘si sekonder genital dermatoz idi. ¡71 hastanın 93’ii genital şikayet nedeniyle, 78’i genital dışı şikayet nedeniyle başvurdu. Genital şikayet ile başvuran 93 hastada 100 genital dermatoz saptandı. Bunların %57’si primer %43’ii sekonder idi. Genital dermatoz şikayeti ile başvurmayan hastalarda sırasıyla en sık beni gn lezyon, sekonder genital dermatoz, enfeksiyon görülürken, genital dermatoz şikayeti ile başvuranlarda en sık sekonder genital dermatoz, enfeksiyon ve ekzema grubu hastalık görüldü. Lezyonların yerleşim yerine bakıldığında 171 hastanın %53,21’inde penil tutulum varken, %22,8’inde skrotal tutulum, %23,97’inde ise penil ve skrotal tutulum vardı.

Sonuç: Genital bölgeyi tutan dermatozlar oldukça sık görülür. Bunlar içinde benign lezyonlar en büyük grubu oluşturur.

Anahtar Kelimeler: Erkek, genital dermatoz, penis, skrotum

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni