Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Sporcularda görülen dermatolojik problemler

Aslı Küçükünal, Gonca Gökdemir , Adem Köşlü

Giriş: Sporcularda veya düzenli olarak spor yapan kişilerde, yapılan spora bağlı olarak farklı dermatolojik problemler ortaya çıkabilmektedir. Spor aktiviteleri sırasında kişi ısı, radyasyon, allerjenler gibi çeşitli çevresel /aktörlere maruz kalabilmektedir ve bunlar da bazı deri hastalıklarının oluşumun¬da anahtar rolünü üstlenmektedir.

Amaç: Bu çalışmada, farklı spor aktivitelerini düzenli olarak yapan bireylerdeki dermatolojik problemlerin sıklığını araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ekim 2003‘leıı Mayıs 201)4’e kadar çalışına sürdürüldü. Düzenli olarak spor yapan profesyonel 502 sporcu çalışmaya alındı. Sporcuların önce anket formu dolduruldu ve dermatolojik muayeneleri yapıldı. Saptanan dermatolojik bulgular anket formuna kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya, 214’ii bayan 2.SS’i erkek olmak üzere 502 sporcu alındı. Çalışmamızda özellikle kallus gibi bazı dermatozlann yapıları sportif aktiviteye bağlı olarak oluşan riskinin arttığı ve akne vulgaris gibi bazı dermatozlann görülme sıklığının da toplumsal sıklığa uygun olduğu saptandı. Ayrıca çalışmamızda, dermatolojik problemlerin sıklığının sportif aktivitelerin süresi ile arttığı görüldü.

Sonuç: Spor ile ilişkili dermatozlann erken tanısı, sporcunun çabuk ve uygun bir şekilde tedavisine olanak tanır. Bunun için düzenli spor hayatı olan kişilere, periyodik olarak sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Oluşabilecek dermatolojik hastalıkların önlenmesi için sporcuların bu konuda eğitilmesi, hem yaşam kalitelerini yükseltecek hem de spor hayatlarında daha etkili bir performans sergilemelerini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Spor dermatozları,kallus, onikomikoz.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni