Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Larengofarengeal reflü hastalarında semptomların sıklığı ve şiddeti

İbrahim Ercan, Burak Ömür Çakır, Müge Özçelik, Canan Alkım, Suat Turgut

Amaç: Larengofarengeal reflii (LFR) semptomları ile başvuran ve LFR okluğu kanıtlanmış hastalarda kulak hıırun boğaz ile ilgili şikayetlerin sıklığını ve bu şikayetlerin şiddetinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I.Kulak Burun Boğaz Kliniğine olası LFR semptomları ile başvurmuş ve LFR olduğu kanıtlanmış 36 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara şikayetlerinin varlığının, şiddetinin ve sıklığının sorgulandığı 20 soruluk anket formu dolduruldu. Daha sonra elde edilen cevaplar değerlendirilerek reflüye bağlı şikayetlerin sıklığı ve bu şikayetlerin varlığındaki şiddet ortalaması değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların sonuçları değerlendirildiğinde en sık görülen şikayetlerin ses kısıklığı (%86) ve boğaz temizleme hissi (%80) olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra şikayet varlığında şiddet ortalamasının (0-4) boğazda sertlik hissi (3,57) ve tat almada azalmada (3) en yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda da tespit ettiğimiz gibi, LFR mide şikayetleri olmaksızın kendini farklı semptomlarla gösterebilmektedir. Bu nedenle LFR’/i hastaların tipik reflü şikayetlerinin yanışını farklı larengofarengeal sistem şikayetleriyle de başvurabilecekleri akılda tutulmalı ve LFR tanısında dikkatli bir sorgulama ve değerlendirme yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Larengofarengeal reflü, gastroözofajeal reflü, ses kısıklığı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni