Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Kontrollü ve kontrolsüz NIDDM’lu hastalarda kemik marker’ı olarak osteokalsin düzeylerinin saptanması

Nezaket Eren, Şebnem Ciğerli, Nihal Yücel, Fatma Turgay Berna Aslan, Bilgehan Akman

Kemik metabolizmasını yansıtan çok sayıda belirteç’in serum ve (veya) idrardaki konsantrasyonları, kemik metabolizmasını indirekt olarak değerlendirmemizi sağlar. Kemik oluşumunun değerlendirilmesinde kullanılan serum osteokalsin’i, kemik döngüsünün değerli bir belirteci olması nedeniyle diabetik osteoporozun araştırılmasında son yıllarda önem kazanmıştır. Biz bu çalışmamızda 45-30 yaş arası komplikasyonsuz Tip II Diabetes Mellitus (NIDDM)’ lu kadın ve erkek hastalarda, serum osteokalsin düzeylerini kontrol gruplarıyla karşılaştırdık. Hasta grubumuzu kontrollü NIDDM’lu (7’si erkek 13’ü kadın) ve kontrolsüz NIDDM’lu (10’ ıı kadın, 10’u erkek) hasta grubu olarak 2 grupta inceledik. Kontrol grubumuz 12‘si erkek 13’ i kadın toplam 30 kişiden oluşturuldu. Kontrollü (1) ve kontrolsüz (2) diabetik hasta grubu, arasında serum ALP, fos¬for, kalsiyum, magnezyum ve osteokalsin (OC) acısından an¬lamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Kontrollü (!) ve kontrolsüz (2) diabetik hasta grupları ile kontrol grubu arasında se¬rum kalsiyum ve osteokalsin değerleri açısından anlamlı bir fark saptanmıştır (sırasıyla p<0.005 ve p<0.05, p<0.05 ve p<0.001). Kontrolsüz diabetik hasta grubundaki serum osteokalsin değerleri ile serum ALP, P ve Ca arasında bir korelasyon saptanmazken (r değerleri sırasıyla ; r=0.38, r-0.21, r=-0.27), osteokalsin değerleri ile Mg arasında pozitif bir korelasyon saptandı (r-0.53). Daha önce yapılmış olan çalışmalarda da Tip II Diabetes Mellitus’lu hastalardaki osteokalsin düzeyleri kontrol gruplarına göre daha düşük bulunmuştur. Bu da osteoporoz teşhisinde kullanılan diğer invaziv metodlara göre kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde osteokalsinin, teşhiste bize daha yararlı olacağı kanısını vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Osteokalsin, DM

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni