Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Memenin invaziv duktal karsinomlarında tümör boyutu, aksiller lenf bezi tutulumu, perikapsüler yayılım, perinöral invazyon ve vasküler invazyonlarmın birbiriyle karşılaştırılması

Canan Tanık, Serap Gözel, Damlanur Sakız, Nedim Polat Fevziye Kabukçuoğlu, Öznur Aksakal, H.Orhan Kızılkaya

Amaç: Bu çalışmada; meme kanserinde belirlediğimiz prognostik parametreler birbirleri ile karşılaştırılarak aralarındaki ilişki değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza, yaşları 35 -83 arasında değişen modifiye radikal mastektomi uygulanmış, patolojik tanıları invaziv duktal karsinom olan 73 hasta dahil edildi. Olgular. tiimör boyutu, aksiler lenf bezi durumu, perikapsüler yayılım, perinöral invazyon ve vasküler invazyon açısından tekrar değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde, Kruskal Wallis ve Mann Whitney u testleri kullanıldı.

Bulgular ve Sonuç: Tümör boyutu ve aksiller lenf bezi metastazı, metastatik aksiller lenf bezi sayısı ve perikapsüler yayılım arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. Perinöral invazyon mevcut olgularda vasküler invazyon daha sık olarak görüldü.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, prognostik parametreler.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni