Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Erkek infertilite sorununda renkli doppler ultrasonografi ile tanı konan subklinik varikoselin semen parametrelerinde olası etkisi*

Ahmet Nedim Kahraman, Ayşe Deniz Kahraman, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Nuran Yılmaz

Amaç: Renkli doppler ultrasonografi ile teşhis edilen subklinik varikoselin semen parametrelerine etkisini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Varikosel tandı 40 infertil lıasta değerlendirildi. Palpabl varikosel i olmayan fakat renkli doppler ultrasonografide ven çapı 2.7 mm‘nin altında ve reflü + olan hastalar subklinik varikosel tanısı aldı. Hastalar sağ subkliniksol klinik varikosel (GRUP I), bilatéral subklinik varikosel (GRUP 2). sadece solda subklinik varikosel (GRUP 3) olarak 3 gruba ayrıklı.

Bulgular: Gruplar arasında aşağıda belirtilen durumlar açısından istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı: Hasta yaşı (p= 0.486), infertilité siiresi (p=o.481 ), sperm mootilitesi (p-0.8305), sperm morfolojisi (WHO ¡1=0.764). Grup 2’nin ortalama test is volümü grup I’den anlamlı olarak fazla bulundu (sağ testis p=0.023, sol teslis p= 0.024). Total motil sperm sayısının tüm gruplarda kötüye gittiği görüldü ve gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p= 0.550).

Sonuç: Bizim çalışmamızda da incelenen gruplar arasında semen parametreleri açısından istatiksel olarak anlamlı fark bulunamayışı, subklinik varikoselin teşhis ve tedavisindeki tartışmaları ve bu konudaki belirsizliği haklı çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Semen parametreleri, subklinik varikosel, varikosel

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni