Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Akciğer tüberkülozu tanisinda bilgisayarli tomografinin önemi ve değeri

Levent Dalar, Firdevs Atabey, Fatih Ayyildiz, S. Kerem Okutur Salim Sariyildiz, Nermin Kılıçkesmez, Recep Dodurgali Hanife Can, Arman Poluman

Akciğer tüberkülozunda tanı bakteriyolojik ve radyolojik olarak konulmaktadır. Ancak tüberkülozun gerek radyolojik olarak diğer akciğer hastalıklarıyla benzer görüntüler verebilmesi, gerek bakteriyolojik olarak basilin her zaman kısa sürede saptanamaması tanıyı geciktirmekte ve güçleştirmektedir Oysa erken tanı ve tedavi enfekte bireyin bulaştırdığım engellediğinden cok önemlidir. Bu çalışmada, kliniğimizde 1999- 2002 yılları arasında yatarak tedavi gören 227 akciğer tüberkülozla olgunun bilgisayarlı tomografi (BT) görünümleri, tutulumun dağılımı ve lezyonun niteliği (asiner, retiküler, nod‘itler, kaviler, hiler genişleme, kitle) acısından incelendi. En sık yerleşim yeri %76.3 (n-167) ile üst zonlardı ve olguların %53.7 (n=]22)’sinde tipik kaviler lezyon saptandı. %1.3 (n=3) olgu ise lider genişleme gösteriyordu. Sonuç olarak, akciğer tüberkülozunun erken tanısında BT‘nin önemli ve değerli olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, Bilgisayarlı, tomografi, Akciğer grafisi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni