Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Nadir etyolojili bir hiperkalsemi komasından pamidronat ve kalsitonin tedavisiyle çıkış

Mehtap Dalkılıç Çalış, Gül Çağrı Erol, Fatih Borlu, Ebru Em, Hülya Tanes Açıkel

Kalsiyum dengesi yalnızca bir kısmı anlaşılabilmiş kompleks bir homeostatik mekanizma tarafından oldukça belirgin konsantrasyonda devam ettirilir. Hücre ve organ fonksiyonlarının büyük bir çoğunluğu, ekstrasellüler sıvı kalsiyum konsantrasyonunun çok dar sınırlar içinde devam ettirilmesine bağımlıdır. Malignitenin işareti olarak lıiperkalseminin bulunması paratroid karsinomu, HTLV tip- I lenfoma veya multipl myeloma dışında oldukça seyrektir. Bu makalede oldukça seyrek görülen bir etyolojiyle oluşan hiperkalsemi koması olgusu sunulmuş; ıııtravenoııs (IV) Panıidronat ve subcutaneus (SC) Kalsitonin ardışık tedavisi ile komadan dramatik bir şekilde çıkış ve ilginç klinik seyir anlatılmıştır.

Sonuç: Klinisyenler hiperkalsemiyle sıkça izole bir laboratuar anormallik olarak karşılaşırlar. Pratikte bu nedenlerin %90’nmı primer hiperparatroidiznı ve malignensi oluşturmaktadır. Bundan dolayı klinisyenler hiperkalsemi ile karşılaştıklarında ilk önce bu iki nedeni araştırmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hiperkalsemik koma, malignité, mide karsinomu, Pamidronat, Kalsitonin.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni