Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - 1995-2001 Yılları Arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi* 2. Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde adneksiyal kitle tanısıyla ameliyat edilen olguların adolesan ve erişkin yaş gruplarına göre karşılaştırılması

Atıf Akyol, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Tevfik Yoldemir, Aslıhan Arıöz, İnci Davas

Amaç: 1995 - 2001 Yıllan arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde adneksiyal kitle ön tanısı ile ameliyat edilen olguların adolesan ve erişkin yaş gruplarına göre karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 1995 - 2001 yılları arasında 2707 jinekolojik ameliyat retrospektif olarak değerlendirildi. Bunlardan 155 tanesi adneksiyal kitle iken 83 tanesi ektopik gebelikti. Tüm olgular kendi içinde adolesan ve erişkin yaş gruplarına göre ayrıldı.

Bulgular: Adneksiyal kitle tanısıyla ameliyat edilen olguların 9’u (%0,33) adolesan dönemde, 146’sı (%5,4) erişkin dönemdeydi.

Sonuç: Adolesan yaş gruplarında adneksiyal kitle ve ektopik gebelik sıklığı erişkin yaş gruplarına göre daha düşük bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adneksiyal kitle, ektopik gebelik, adolesan.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni