Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - 1995-2001 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi* 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde adolesan ve erişkin yaş gruplarında sezaryen oranlarının karşılaştırılması

Ahmet Varolan, Tevfik Yoldemir, Ali Yazgan, Atıf Akyol, Aslıhan Arıöz, İnci Davas

Amaç: Günümüzde adolesan gebelikler ve bıına bağlı sezaryen oranlan hızla artmaktadır. Çalışmamızda adolesan ve erişkin yaş grubunda sezaryen oranları arasındaki farkı ve sebepleri araştırdık.

Gereç ve Yöntem: 01/01/1996 vel3/08/2001 tarihleri arasında, 19 yaşın altında 522 gebe çalışma kapsamına alındı.

Bulgular: 01/01/1996 ve 1310812001 arasında 6314‘ii normal doğum, 1358‘i sezaryen olmak üzere toplam 7672 doğum olmuş olup adolesan doğumlar tüm doğumların % 7,5’unu oluşturmaktaydı. Adolesan sezaryenlerin tüm doğumlara oranı ise % 4 idi. Total adolesan doğumların %10’ a sezaryen ile sonuçlanırken erişkin yaş grubundaki sezaryenler tüm doğumların % 18’ini oluşturmaktaydı.

Sonuç: Sezaryen oranları erişkinlerde olduğu gibi adolesanlarda da artmaktadır. Ancak bu oran halen erişkin gruba göre daha düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Adolesan, Sezaryen

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni