Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Neonatallerde serebral kan akım hız ölçümlerinin transkranial renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Muzaffer Başak, Hülya Değirmenci, Hüseyin Özkurt, Mehmet Ertürk, Füsun Okan

Amaç : Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan beyin hasarı açısından yüksek riskli temi ve preterm bebeklerde gestasyonel yaş ve ağırlığın serebral kan akını hızlarına etkisi

Gereç ve Yöntem : 24 preterm ve 13 temi yenidoğaııın, anterior fontanelinden yapılan Renkli doppler ultrasonografi (RDU) ile anterior serebral arter (ACA ) ve orta serebral arter (MCA) arterlerinin pik sistolik hızları (PSH) ve Pourcelot‘s resistans indeks (RI) ölçümlerinin gestayonel yaş ve ağırlıkla olan ilişkisi değerlendirildi.

Bulgular : 1500 gr ve 37. gestasyonel hafta kriter alınmış olup bu sınır değerlerin üstünde Student‘s t test ile kan akım hızlarında artış saptanırken, rezistif indeks değerlerinde belirgin fark izlenmektedir.

Sonuç: Neonatallerde serebral kan akım hızlarının gesatasyonel yaş ve ağırlıkla yakuı ilişkilidir. Normal serebrovaskiiler otoregülasyon bir çok parametre tarafından etkilenmekte olup bu değişiklikler (RDU) ile nominvaziv ve indirekt yolla değerlendirilebilnıektedir.

Anahtar Kelimeler: Serebral kan akmı hızı, renkli doppler ultrasonografi, neonatal, gestasyonel yaş ve ağırlık

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni