Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Genç erişkinlerde osteosarkom

Mehtap Dalkılıç Çalış, Yusuf Başer, Öznur Aksakal, Bülent Aksoy , Oktay İncekara, İrfan Öztürk

Amaç: Bu çalışmada 1989-2000 tarihleri arasında kliniğimize müracaat eden genç erişkin dönemi osteosarkom tamlı hastalar retrospektif olarak deaerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu hastalar cins, yaş, grade, evre, yerleşim yeri, tümör büyüklüğü, biyopsi ve cerrahi şekli, cerrahi sınırların durumu, uygulanan tedavi nıodalitelerine göre; sağ kalım yönünden araştırılmışlardır.

Bulgular: 14-30 yaş arası osteosarkom tamlı 23 hasta kliniğimize başvurmuştur. Erkek hasta sayısı 17, kadın hasta sayısı 6’dır. (Erkek / Kadm:2.8). Tümörün en sık yerleşim yeri; 13 hastada (%57) alt ekstremdedir. 5 hasta stage lb (%22), 8 hasta stage 2b (%35), 6 hasta stage 4a (%26), 4 hasta stage 4b (%17)’dir. En sık akciğer metastazı görülmüştür (7 hasta, %70). Hastaların 19’una (%83) sistemik kemoterapi, 9’una (%40) radyoterapi uygulanmıştır. Ortalama saa kalım süresi 13 ay, nıedian sağ kalım süresi 10 aydır (2-36 ay).

Sonuç: Sağ kalım üzerine etkili faktörler olarak; tümör büyüklüğü, evre, metastazın bulunması ve metastazektomi uygulanması bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kemik tümörleri, osteosarkom, genç erişkin, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni