Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Akut karın bulguları veren jejunal stromal tümör

Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, İsmail Akgün, Abut Kebudi, Faruk Yener, Bülent Çitgez

Gastrointestinal stromal tümörler (GİST) normalde harsak duvarında bulunan intestinal pacemaker hücreleri olan Cajal‘ın interstisyel hücreleri veya onların prekürssörlerinin malign transformasyonundan kaynaklandığına inanılan mezenkimal tümörlerdir. GİST en çok mideden gelişirken, ince karsaklardan gelişenler nadir olup daha malign potansiyele sahiptir. En sık semptomlar belirsiz karın ağrısı, gastrointestinal kanama ve batında kitledir. Esas tedavisi tam cerrahi rezeksiyondur. Cerrahi tedavi sonrası rekürrens veya rıüks olasılığı yüksektir. Bu nedenle hastaların cerrahiden sonra özelikle ilk 2 yıl 6 ayda bir, daha sonra yılda bir muayene ve BT ile takibi uygundur. Bizim olgumuz 83 yaşında olup, akut karın bulguları ile başvurdu. BT‘de batın sol alt kadranda kitle saptandı. Laparatomide jejenumda 5 cırı çaplı patolojide yüksek gradeli gastrointestinal stronıa tiimör olduğu belirlenen kitle saptandı. Rezeksiyon yapıldı. Hastanın 2. yıl takibinde nüks görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal Stromal Tümör (GİST), Akut Karın

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni