Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Subakut klinikle seyreden bir chlamydia pneumoniae pnömonisi

Recep Dodurgali, Levent Dalar, Sezai Öztürk, Kerim Küçükler Firdevs Atabey, Cemal Bes, Hanife Can, Füsun Şahin, Çiğdem Y. Ersoy, Arman Poluman

10 yıl önce geçirilmiş pnömoni öyküsü olan 54 yaşında ev hanımı hasta, kliniğimize Uç ayckın heri eforla nefes darlığı, kuru öksürük, halsizlik, kilo kaybı ve yaygın eklem ağrıları şikayetleriyle başvurdu. 20 yıldır muhabbet kuşu ve papağan besleyen hastanın solunum sistemi oskültasyonunda öksürük ve pozisyonla değişmeyen inspiryum sonu railer duyuldu.PA akciğer grafisinde bilateral alt zonlarda bronkovaskuler izlerde belirginleşme, toraks yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografide hıızlıı cam görünümü saptandı. Yapılan bronkoskopide sağ ve sol bronş sistemi mukozasında frajilite artışı dışında patolojik bulguya rastlanmadı. Balgam ve bronkoalveolar Ictvaj sıvısı gram boyaması ve kültürde bakteri görülmedi. BAL immünolojik tetkikinde lenfosit hakimiyeti, CD4ICDB oranın¬da azalma mevcuttu. Hastanın ileri yaşta olması ve olası mal ignite şüphesi nedeniyle, mini torakotomiyle elde edilen acık akciğer biyopsi piyesinde perihronşiyoler lenfosit toplulukları ve orta derecede fibrozis saptandı. Mevcut anamııez ve bakteri kültürü negatifliği nedeniyle yapıları serolojik testlerde chlamydia IgM negatif, IgG pozitif bulundu. Tür ayrımı için yapan MIF tekniği ile C. pneumoniae‘ya karşı IgM negatif, IgG yüksek fitrede pozitif C. trachomatis ve C. psittaci’ye karşı IgM ve IgG negatif bulundu. Olgu. IgM negatif ancak yüksek litrede IgG pozitif saptandığı içiıı subakııt seyirli C. pneumoniae pnömonisi olarak değerlendirildi. Tetrasiklin 2grigiiıı şeklinde haşlanan tedaviye 10 gün sonra in tolerans olması nedeniyle klaritromisin Igr.l giiıı verildi. 3 aydan beri izlenen hastada klinik ve radyolojik olarak parsiyel regresyorı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Chlamydia,pnömoni, subakut

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni