Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Endoskopik retrograde kolanjiopankreatografi olgularımız

H.Mehmet Sökmen, Canan Alkım, Çetin Karaca, Nihat Akbayır Levent Erdem*, Hüseyin Demirsoy, Özdal Ersoy, Beşir Kesici, Kamil Özdil, Muzaffer Başak, Zeki Karpat

Giriş: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) bilier sistem ve pankreas hastalıklarının tanı rcj tedavisinde çok önemli bir yöntemdir. Cerrahiye alternatif yada cerrahi¬nin bütünleyicisidir. Kliniğimizde ERCP Haziran 2002‘de başladı. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde yapılan ERCP olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesidir.

Sonuçlar: Haziran 2002-M ay t s 2005 tarilı/eri arasında kliniğimizde SS hastaya 104 seans ERCP uygulandı. Hastaların ortalama yaşı 54 (18-90) 51‘i kadındı. 88 hastanın 74’ünde (%84) selektif koledok kaniilasyonıı sağlanmıştır. 54 hastada (%6I,4) ise tedavi edici işlemler başarıyla uygulanmıştır. Hastaların 51‘inde (%57.9) koledok lası. 19‘ınıda (%21.5) malignite,8 hastada (%9) normal bulgular.1 hastada kist hidatik operasyonuna bağlı kaçak. 2 hastada sklerozun kolanjit, / hastada Camii hastalığı saplanmıştır. 12 hastada (% 13,6) 2. seans, bir hastaya 3. bir hastaya ise 5 seans uygulandı. On işlemde komplikasyon gelişti (%9,6). Yedi hastada karın ağrısı ve hiperamilazemi, 2 hastada hafif sızıntı tarzında kanama ve bir hastada kolesistit gelişti.

Yorum: Yeni ERCP yapmaya başlayan bir klinik olarak selektif kanalizasyon oranımız %84, terapötik işlemlerde başarı oranımız %61,4’dir. 2.seans işlemi tekrar denemek başarıyı arttırmaktadır

Anahtar Kelimeler: ERCP. sfinkterotomi, koledok taşı.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni