Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Sağ överden kaynaklanan matür kistik teratom: Tipik radyolojik bulgular

Ozan Karatag, Hüseyin Özkurt, Gülden Yenice, Barış Yanbuloğlu, Muzaffer Başak

Ovaryan matür kistik teratomlar, ektodermal. mezoclermal ve endodermal elemanlar içeren bcnign tümörlerdir. Tüm över tümörlerinin %10-25‘ini oluştururlar. Genellikle reprodüktif dönemde, 20-40 yaş arasındaki bayanlarda görülürler: Abdominal dolgunluk, ağrı, kitle olarak kendini gösterebilirler. Çalışmamızda, sağ överden kaynaklanan matür kistik teratomun tipik ııltrasonografi. BT ve MR görüntüleri sunulmuş ve mevcut literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: matür kistik teratom, över, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni