Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Metastazı ve lenfadenopatisi olan ve olmayan kanserli hastalarda fosfoheksoz izomeraz ve aldolaz serum düzeylerinin önemi

Nezaket Eren, Şebnem Ciğerli, Nihal Yücel, Fatma Turgay

Biz bu çalışmada, glikolitik yolda yer alan fosfoheksoz izomeraz (PHI) ve aldolaz \n (ALD) serıım düzeylerini histopatolojik olarak malign tümör varlığı saptanan hastalarda anıştırıp, uzak metastazı vt‘/veya lenfadenopatisi olan ve olmayan hastaların serumlarında sözkonusıı enzimlerin düzeylerini karşılaştırdık. Çalışmanın amacı her iki enzimin tümör metastaz ilişkisini ortaya koymak ve höylece kanser hastalığının tedavisinde ve takibinde tümör markırları olarak kullanılıp kullanılamayacaklarını araştırmaktır. Çalışmaya İstanbul, Şişli Etfal Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde takip ve tedavileri sürdürülmekte olan histopatolojik olarak tanıları konulmuş kanserli 100 hasta ve 50 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubu dahil edilmiştir. Kontrol yruhundaki sağlıklı kişilerin serumlarında ekle edilen PHI düzeyleri 10-59 IHL (ortalama 31.9 UIL), ALD düzeyleri 1.2-6.005) yöre daha anlamlı oldukları sonucuna varıldı. Lenfadenopatisi olan ve olma¬yan hastalar arasında, ne PLII (P:().!54>0.05) ne de ALD (P:0.I76>0.05) bakımından anlamlı bir bağlantı ekle edilebildi. Sonuç olarak, her iki parametrenin kanserli hastalarda yülselmiş okluğunu, Aldolaz değerlerinin metastazı tespit etmede daha atılmalı olduğunu izledik. Lier iki parametrenin de otomasyona kolay uygulanması ve ucuz oluşunuda avantaj olarak değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler: Fosfoheksoz izomeraz,Aldolaz, Kanser

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni