Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Polikistik over sendromlu hastalarda metformin ve diyet uygulamalarıyla serum leptin ve body mass indeks (BMI) değişimleri

Nurdan Nurullahoğlu, Selma Nihan Karakaya, Özgür Akbayır, Gonca Yıldırım, Birgül Güraslan, Hakan Güraslan, Ali İsmet Tekirdağ

Amaç: Bu çalışmada amacımız kilolu ve ohez polikistik over sendromlu hastalarda metformin ve standart zayıflatıcı diyet tedavisi ile vücut leptin seviyeleri ve BM! (Body Mass Index)‘inde meydana yelen değişikliklerin önemli olup olmadığını ve hangi yöntemde leptin değişiminin daha etkin olduğu¬nu, leptin düzeyleri ile BMI arası ilişkinin derecesini sapta¬maktı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda yaşları 20-30 arası değişen kilolu ve ohez PKOS (Polikistik Over Sendromu) dışında sağlık sorunu olmayan 88 hasta alındı. Hastalar metformin ve standart zayıflatıcı diyet alan iki gruba ayrıldı.

Bulgular: BMI‘i her iki grupta da belirgin olarak azaldı. Kilo kaybı metformin alan grupta daha fazlaydı ve bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlıydı. Serum leptin konsantrasyonları her iki grupta da kilo kaybı He paralel olarak azaldı, ancak metformin grubunda azalma dalıa fazla idi ve iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Sonuç: Metformin; kilolu ve ohez PKOS‘lu kişilerde serum leptin seviyeleri üzerinde bilinmeyen bir mekanizma ile etkili olmakta, cıdipoz doku azalmasından ayrı olarak direkt leptin oluşumu üzerinde supresif bir etki göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: PCOS, Metformin, Leptin, BMI

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni