Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Preterm eylemlerde tek doz betametazon uygulamasının sonuçları ve etki süresi

Suna Özdemir, Birgül Güraslan, Özgür Akbayır, Hakan Güraslan, Nurdan Nurullahoğlu, S. Nihan Karakaya, Onur Erol, Ahmet Gülkılık

Amaç: Bu çalışmada, tek doz antenatal steroid uygulaması, ile doğum arasındaki sürenin uzunluğunun perinatal sonuçlara etkisini araştırdık. İlk 7 gün sonuçları ile 8-14 gün sonuçlarını. karşılaştırarak steroid etkisinin bir hafta sonra devam edip etmediğini saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, perinatoloji kliniğimize preterm eylem nedeni, ile başvuran 28 ile 34. gebelik haftalar arasında doğum yapmış 82 olgu alındı. Olgulara ait bilgiler ve doğan bebeklerin antenatal izlem dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Betametazon uygulama protokolünü tamamlamış 1-7 gün arasında doğum yapmış 59 gebe (Grup I), 8-14 gün arasında doğum yapmış 23 gebe (Grup II) saptandı.

Bulgular: Gruplar arasında en sık rastlanan neona t al komplikasyonlar (Respiratuar di stres sendromu (RDS), intraventrikiller kanama (İVK), nekrotizan enterekoUt (NEK), sepsis, hiperbilirubinemi, açısından yapılan istatistiksel analizlerde anlamlı bir fark saptanmadı.

Sonuç: Gruplar arasında en sık rastlanan neoncıtal komplikasyonlar açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptamadık.

Anahtar Kelimeler: Preterm eylem, betametazon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni