Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Edirne ve çevresinde yaşayan bireylerde referans aralıklarının belirlenmesi: plazma lipid profili

Hakan Erbaş, Sevil Demirkıran, Şendoğan Gülen

Amaç: Edirne ve çevresinde yaşayan bireylerin trigliserid, LDL. HDL ve total kolesterol referans değerlerinin belirlenerek, yöre insanının hiperlipidemi ile yakından ilişkili olan aterosklerotik kalp damar hastalıkları açısından potansiyel risk tablosunu ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‘ ııe başvuran ve doğum yeri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olan hastaların plazma trigliserid, LDL, HDL ve total kolesterol düzeyleri istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve yöremize ait plazma lipid profili belirlenmiştir.

Bulgular: Tüm yaş grupları için ortalama trigliserid, LDL, HDL ve total kolesterol değerleri bulunmuştur. Trigliserid düzeyleri erkeklerde kadınlara göre, total kolesterol, LDL ve HDL kolesterol düzeyleri kadınlarda erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.001).

Sonuçlar: Edirne ve çevre itlerinde yaşayan bireylerde aterosk!erotik kalp hastalıkları yönünden direk ilişkili olan plazma trigliserid, LDL ve total kolesterol düzeyleri oldukça yüksek, bu hastalıklara karşı koruyucu bir faktör olarak gösterilen HDL kolesterol değerlerinin düşiik bulunması, yöremiz insanının bu hastalıklara karşı oldukça duyarlı olabileceğinin bir göstergesidir.

Anahtar Kelimeler: Trigliserid, kolesterol, LDL, HDL, referans aralık.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni