Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Lichen planus pemphigoides: Bir Olgu Sunumu*

Özgür Yürüker, Gonca Gökdemir, İlknur Kıvanç-Altunay, Adem Köşlü

Lichen planus pemphigoides, nadir görülen büllü bir dermatozdur. Büller, liken planus papüllerinde veya klinik olarak tundum olmayan deride yer alır. Histopatolojide suhepidermal hül, direki immünofloresan incelemede ise bazal membran zonanda lineer IgG ve C3 birikimi gözlenir. Burada, liken planus pemjt.goid.esi. olan 40 yayında kadın hastayı bildiriyoruz. Bu hastada, liken planus lezyoııları bHllii lezyonlara önci‘dük etmiş olup biiller oldukça sınırlı alanlarda yer almaktaydı. Sistemik kortikosteroid ile hasta başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Liken planus pemfigoides. liken plaııus, kortikosteroid tedavisi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni