Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Intrakraniyal tuberöz sklerozda subependimal dev hücreli astrositomun manyetik rezonans görüntüleme ile erken tanısı: Olgu bildirisi

Ahmet Mesrur Halefoğlu, zeki Karpat

Tuberöz sklerozis fakomalozlarclan biri olup, çeşitli klinik ve radyolojik görünümlerle kendisini gösterebilir. Biz olgıt bildirimizde baş ağrısı ve konviilziyon şikayetleri olan 8 yaşındaki bir erkek çocuğunu tanımladık. Yapılan nörolojik muayenede ash leaf (kiil yaprağı) lekeler, adenoma sebaseum ve bilateral pa pil ödem tespit edildi. Hasta manyetik rezonans görüntüle¬meye sevk edildi ve yapıları inceleme sonucunda subependi¬mal nodiiller, kortikal ve subkortikal tuberler ve subependi¬mal dev hücreli astrositomdan oluşan tuberöz sklerozun intrakranial manifestasyonları saptandı. Biz olgu bildirimizde bu iyi bilinen tümörlerin meydana gelişini, histopatolojisini, radyolojik özelliklerini ve tedavi yöntemlerini tartıştık ve erken tanının dolayısıyla bu konuda manyetik rezonans görüntülemenin önemini vurguladık.

Anahtar Kelimeler: Tuberöz skleroz, Subependimal dev hücreli astrositom. Manyetik rezonans görüntüleme.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni