Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Aile planlaması eğitiminin doğum sonrası kontraseptif yöntem kullanımına etkisi

Ahmet M.Şengül, Mehmet Sargın, Yüksel Altuntaş

Amaç: Bu çalışmanın amacı, aile planlaması eğitiminin kadınlarda doğıtın sonrası dönemde kontraseptif yöntem kullan¬maya otan etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Ocak 1998 - Man 1998 tarihleri arasında yapılmıştır. 3 aylık dönemde doğum yapan 284 kadının 142‘si çalışma grubuna, 142‘si de kontrol grubuna rastgele olarak alınmıştır. Her iki gruptaki kadınlara aile planlaması ile ilgili anket uygulandıktan sonra, çalışma grubundaki kadınlara doğum öncesi ve sonrasında aile planlaması konusunda bireysel eğitim yapılarak broşür verilmiştir. Doğumdan / yıl sonra, çalışma grubunda 125, kontrol grubunda 119 kadınla tekrar görüşülerek kontraseptif yöntem kullanma durumlarıyla ilgili anket uygu¬lanmıştır.

Bulgular: Kontraseptif yöntem kullanma oranı , çalışma grubunda eğitini sonrasında % 51.0‘dan % 78.0’e, kontrol grubunda ise % 50.0’den % (>1.4‘e yükselmiştir. Eğitim öncesi et¬kili yöntem kullanma oranı çalışma grubunda % 28.5, kontrol grubunda % 32.7 iken, bu oranlar çalışına grubunda % 27.5, kontrol grubunda % 7.3 oranında artmıştır.

Sonuç: Doğum öncesi ve sonrasında verilen aile planlaması eğitimi, etkili kontraseptif yöntemlerin kullanım oranını arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Aile planlaması, kontrasepsiyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni