Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Kadınlarda kontraseptif yöntem seçimi ve uygulamasının önemi

Ahmet M. Şengül, Sezgin Özdemir, Yüksel Altuntaş, Nimet Göker

Amaç: Bu çalışmamızda hastanemize gönüllü olarak aile planlaması için başvuran kadınlarda kontraseptif yöntem seçimi ve uygulamasını etkileyen faktörleri tespit etmeyi amaçladık.

Materyal ve metod: Çalışmamız, Aile Planlaması Merkezi’ne kontrasepsiyonla ilgili herhangi bir nedenle başvuran 246.ka-, din üzerinde, yüz yüze ve anket tarzında yapılmıştır.

Bulgular: Ankete katılanların %95.5’ i aile planlamasının gerekli olduğunu düşünüyordu, gerekli olmadığını düşünenler ise yalnızca %0.8 idi. %3.7’lik grup ise herhangi bir fikri olmadığını belirtti. Kadınlarda evlilik yaşı düştükçe çocuk sayısı istatistikse! olarak anlamlı derecede artmaktadır (p=0.00423). Çalışmamıza katılanların %48.3’ii kullandığı kontrasepsiyon yöntemine ait aracı aile planlaması merkezlerinden, sağlık ocaklarından, doktor, yetkili hemşire gibi sağlık personelinden, %I1,8’i diğer kaynaklardan, %39.9’u ise her iki kaynaktan da sağlamışlardır. Tıbbi personel en fazla başvurulan haber kaynağıdır. Çalışmaya katılan kadınların 81‘i (%32.9) dilatasyon ve küretaj, 27’si (%ll) enjektabl kontraseptif sağlamak, 93’it (%37.8) rahim içi araç sağlamak, 7‘si (%2.8) kondom sağlamak, 38’i ise oral kontraseptif sağlamak için aile planlaması merkezine başvurmuşlardır. Tüm başvuran kadınlarda ortalama dilatasyon ve küretaj sayısı ortalama 1.90±1.58 idi.

Sonuç: Aile planlaması ve doğum kontrolü yalnızca kadınları değil, tüm aileyi ve toplumu ilgilendiren bir olgu olarak değerlendirilmeli ve toplum sağlığının bir parçası olarak ele alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kontrasepsiyon, aile planlaması, eğitim

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni