Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sosyodemografik özellikler ve komorbidite

Oğuz Karamustafalıoğlu, Yasemin Cengiz Ceylan, Bahadır Bakım, Sinem Gönenli Toker, Sibel Bozkurt, Burcu Göksan, Özgür Öğütcen, Abdullah Akpınar

Amaç: Bu çalışmanın amacı obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanılı hastalarda sosyodemografik özelliklerin ve komorbid eksen I tanılarının araştırılmasıdır.

Yöntem: Çalışmaya Şişli Etfal Hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran ve anksiyete bozukluğu polikliniğine yönlendirilen, DSM-IV tanı kriterlerine göre OKB tanısı alan 59 hasta alınmıştır. Komorbid tanılar SCID-I (DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme) ile değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 48 tanesi kadın (%81,4), 11 tanesi erkek (%18,6) idi ve literatüre göre daha yüksek kadın/erkek oranı saptandı. Ortalama yaş 32,3, eğitim süresi ise 8,7 yıldı. 52 tanesinde (%89) herhangi bir eştanı saptanmıştır ve en sık komorbid bozukluğun majör depresyon (%57,6) olduğu görülmüştür.

Tartışma: Çalışmamızda; majör depresyon (%57,6), özgül fobi (%37) ve agorafobi (%22) literatürden daha yüksek oranlarda; sosyal anksiyete bozukluğu (%22) ve panik bozukluğu (%15,3) ise literatürle benzer oranlarda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Obsesif kompulsif bozukluk, sosyodemografik özellikler, komorbidite

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni