Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Steroide bağımlı ve sık relaps gösteren nefrotik sendromlu çocuklarda steroidin kemik metabolizmasına etkisinin dansitometre ile değerlendirilmesi

Pınar Aykurt, Gül Özçelik, Banu Kuran, Esra Deniz Papatya

Bu çalışmada; steroide bağımlı ve sık relaps gösteren nefrotik sendromlu çocuk hastaları, sağlıklı çocuklar ile kemik mineral dansitesi açısından karşılaştırarak, steroidlerin kemik metabolizması üzerine etkilerini irdelemeyi amaçladık. Aralık 1997 ve Aralık 2001 tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Polikliniği‘nde takip edilen, S’i steroid bağımlı, 6’sı sık relaps gösteren, 14 nefrotik sendromlu çocuk değerlendirildi. Çalışmamızda omurga BMD kaybı yönünden sık relaps ve steroide bağımlı hasta grubu arasında istatistiksel anlamlı fark yoktur (p>0.05). Kalçada BMD kaybı yönünden sık relaps ve steroide bağımlı hasta grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0.05). Çalışma grubunun ortalama L2-L4 BMD’si kontrol grubundan dalıa düşüktür. Ancak ortalamaları arasında ista¬tistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0.05). Hem steroide bağımlı, hem de sık relaps gösteren nefrotik sendromlu hastalarda kemik mineral dansitesinde azalma görülmekle birlikte, sağlıklı çocukların değerleri ile karşılaştırıldığında anlamlı bulunmamıştır. Bu nedenle, uzun süreli düşük dozlu steroid tedavileri nefrotik sendromlu çocuklarda kemik metabolizma¬sı değerlendirilmek koşuluyla emniyetle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Nefrotik Sendrom, Steroid, Dansitometre

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni