Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Psoriazis hastalarında alternatif tıp tedavisi yöntemlerinin araştırılması

Mehmet Özeren, İlknur Kıvanç Altunay, Adem Köşlü

Amaç: Bu çalışmada günlük polikliniğimizde sık karşılaştığı¬mız psoriazis hastalarının alternatif tıp tedavi metotları hakkında bilgilerini ölçmek, hangi metotları kullandığını araştırmayı amaçladık.

Materyal Metod: Polikliniğimize müracaat eden psoriazis hastaları yaş, cinsiyet, hastalık süresi, hastalığın şiddeti dikkate alınmadan çalışmaya alındı ve her hasta için anket dolduruldu. Hastaların yaşı, cinsiyeti, adresi, telofon numaraları ve eğitim seviyeleri kaydedildi. Hastalara alternatif tıp tedavilerine dair bilgisi, olup olmadığı, bu tedavileri kullanıp kullanmadığı, eğer kullandıysa hangi yöntemleri uyguladığı ve uyguladığı bu yöntemi hangi kaynaktan öğrendiği sorgulandı. Ayrıca hastanın uyguladığı alternatif tıp tedavisinden mem¬nuniyeti soruldu.

Bulgular: 20’si erkek 30’ u kaclın toplam 50 hasta değerlendirildi. 30 hastanın alternatif tıp tedavileri hakkında bilgi sahibi olduğunu (%60), 18 hastanın bir veya birden fazla alternatif tıp tedavi metodu uyguladığını tespit edildi. 13 hastanın bitkisel tedavi, 3 hastanın balıklı göl tedavisi, 2 hastanın okutma, 2 hastanın da deniz tedavisi uyguladığı tespit edildi.

Sonuç: Biz çalışmamızda psoriazis’te alternatif tıp yöntemlerinin kullanılma düzeyini kıyaslayabildiğimiz diğer batı toplumlarına göre düşiik bulduk. Bu durumun eğitim düzeyi ile paralel bir ilişkisi olduğunu gördük.

Anahtar Kelimeler: psoriazis, alternatif tıp tedavisi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni