Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

13 - Hipotalamik - optik - kiazmatik glioma

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Zeki Karpat

Optik yol ve hipotalamusa ait gliomalar çocukluk yaş grubundaki suprasellar bölge tümörlerinin % 25 ile 30 ’nu meydana getirirler. Bu tümörlerin çoğunluğu ilk dekat içerisinde ve 2/ 3 ‘si yaşamın ilk 5 yılında teşhis edilirler. Bu tümörler tanıdan önce çok büyiik boyutlara ulaşabilirler Biz olgu bildirimizde manyetik rezonans görüntüleme ile bu tümörler için tipik sayılan görüntüleme bulguları sergileyen, sol optik sinir ve suprasellar bölgeyi tutan biiyük bir kitlesel lezyonu tanımladık. Tümörün biopsi ve par siy el rezeksiyonunu takip eden histopatolojik inceleme optik hipotalamik glioma tanısının konulmasını sağladı.

Anahtar Kelimeler: Hipotalamus, Beyin neoplazmları, Manyetik rezonans görüntüleme.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni