Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

12 - Rekürren mültipl intrakranial meninjiyom olgusu

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar, Sami Yakut

Meninjionılar gliomalardan sonra ikinci en sık görülen tümörlerdir ve tüm santral sinir sistemi tümörlerinin yaklaşık % 20’sini meydana getirirler. Mültipl meninjiomlar %5.9 ile %I0.5 arasında değişen bir insidaıısa sahiptirler. Biz olgu bildirimizde, sağ frontal meninjiom nedeniyle öpere edilmiş olan 73 yaşındaki bir kadın hastayı sunduk. Operasyondan 8 yıl sonra hastada en az 6 yeni tiimör gelişmesi, bizi daha önce öpere edilen tümörden bir subaraknoid yayılım olduğu kanısına yöneltti. Olgu sunumumuzda operasyonu takip eden yeni meninjiom gelişmesinin mekanizması, sıklığı ve ortaya çıkışını tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Mültipl meninjiom, rekiirrens, subaraknoid yayılım

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni