Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Hemodiyaliz ünitesi hastaları ve personelinde nazal staphylococcus aureus kolonizasyonu araştırılması

Birsen Durmaz Çetin, Nuran Özcan, Mehtap Oktar, Özlem Harmankaya, Mürvet Yılmaz, Abdülkadir Ünsal, Neşe Çimenci

Amaç: Bu çalışmada Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi hastalarının ve aynı ünitenin sağlık personelinin S.aureus nazal kolonizasyonu ve metisiline dirençli S.aureus (MRSA) oranlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2002 yılında hastanemizin hemodiyaliz ünitesinde izlenen 112 hasta ve aynı ünitede çalışan 28 sağlık personelinin burunlarında S.aureus kolonizasyonu araştırıldı. Burundan alınan sürüntü örnekleri rutin bakteriyolojik yöntemlerle incelendi. Antibiyotik duyarlılığı National Committee for Clinical Laboratory Standarts (NCCLS)’nin standartlarına göre disk diffüzyon yöntemiyle değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan 112 hemodiyaliz hastasının 24’ünde (%21.4) S.aureus, üçünde (%2.6) MRSA; 28 sağlık personelinin üçünde (%10.7) S.aureus kolonizasyonu saptanmıştır. Glikopeptitlere dirençli suşa rastlanmamıştır.

Sonuçlar: Hastanemiz hemodiyaliz ünitesi hastaları ve sağlık personelinde iilke düzeyinden daha düşiik düzeyde S.aureus taşıyıcılığı saptanırken; hastane personelinde MRSA taşıyıcılığına rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: S.aureus, hemodiyaliz hastaları, sağlık personeli, burun taşıyıcılığı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni